LIFTER

Pionizator statyczny z elektrycznym wspomaganiem pionizacji Pionizator statyczny LIFTER jest nowoczesnym urządzeniem rehabilitacyjnym. Siłownik elektryczny wraz ze zintegrowanym siedziskiem pozwala pacjentowi za pomocą pilota na samodzielne spionizowanie się w urządzeniu. Siedzisko dodatkowo spełnia funkcję peloty biodrowej, zabezpieczającej pacjenta w urządzeniu. Możliwość samodzielnej pionizacji zwiększa stopień samodzielności i niezależności od otoczenia, co pozytywnie wpływa na stan psychiczny chorego. Dodatkowo dla pacjentów z niedowładem kończyn górnych istnieje możliwość wyposażenia LIFTER’a w stabilizator górnej części tułowia. LIFTER wyposażono w cztery skrętne koła, które umożliwiają przewożenie pacjenta w pionizatorze w pozycji stojącej w obrębie szpitala bądź mieszkania.

Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:

  • porażenie kończyn dolnych (paraplegia)
  • porażenie czterokończynowe (tetraplegia)
  • stwardnienie rozsiane
  • zaawansowane choroby demielinizacyjne
  • czwarty okres choroby reumatycznej
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa
  • stany po urazach kręgosłupa – odcinka lędźwiowego, piersiowego, szyjnego