Aktywny samorząd

aktywny samorząd

Program Aktywny Samorząd 2024r.

Program aktywny samorząd co to takiego?

To program w którym formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Dotyczy on dofinansowania , pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu między innym specjalistycznych fotelików samochodowych, wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, skuterów elektrycznych oraz przystawek elektrycznych do wózków manualnych.

Obszar  A   -Likwidacja bariery transportowej  :

Zadanie 1,-pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  samochodu .

Na likwidację bariery w przypadku zakupu fotelika samochodowego można uzyskać pomoc w kwocie 8 000 zł (foteliki samochodowe) przy wkładzie własnym 15 %.

Można się starać o dodatkowe dofinansowanie  np. na specjalne doposażenie jakim jest rama obrotowa do specjalistycznego fotelika samochodowego. Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu 1 wynosi  do 70.000 zł

Obszar  C -Likwidacja barier w poruszaniu się :

Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka elektrycznego :

Kwota dofinansowania do wózka elektrycznego wynosi 17 600 zł z możliwością zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej iż 27 500 zł.

Zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka elektrycznego:

Maksymalona kwota dofinansowania 3850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1100 zł

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Kwota dofinansowania do skutera elektrycznego lub przystawki elektrycznej wynosi do 8 250 zł

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2024 r. Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu! Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku (doc 284 KB) oraz z aktualnym tekstem jednolitym programu, po zmianach wprowadzonych przez Radę  Nadzorczą PFRON (Załącznik do uchwały nr 19 Rady Nadzorczej PFRON z 2023 roku (pdf 270 KB)).

Fundusz ponownie zagwarantował wyższy budżet na realizację programu.

Wynosi on 256,5 milionów złotych, czyli o 15 milionów więcej niż w roku 2023.

Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowych informacji odnośnie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (specjalne foteliki samochodowe, pasy i inne oprzyrządowanie) oraz zakupu wózka elektrycznego, skutera lub przystawki elektrycznej zadzwoń do nas lub napisz maila !

Do pobrania: