Aktywny samorząd

aktywny samorząd

To program w którym formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Dotyczy on dofinansowania , pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu między innym specjalistycznych fotelików samochodowych, wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, skuterów elektrycznych oraz przystawek elektrycznych do wózków manualnych.

Na likwidację bariery transportowej można uzyskać dofinansowanie 6000 zł (foteliki samochodowe) przy wkładzie własnym 15 %
( obszar A, zadanie 1).

Można się starać o dodatkowe dofinansowanie w kwocie 4000 zł np. na specjalne doposażenie jakim jest rama obrotowa do specjalistycznego fotelika samochodowego

(obszar A, zadanie 4) .

Kwota dofinansowania do wózka elektrycznego wynosi 10 .000 zł z możliwością zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej iż 25000 zł.

 (obszar C, zadanie 1).

Kwota dofinansowania do skutera elektrycznego lub przystawki elektrycznej wynosi do 7500 zł(obszar C zadanie 5 ).

Wnioski dotyczące obszaru powyższych dofinansowań składać można od marca 03.2022 w jednostkach lokalnych PFRON.

Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowych informacji odnośnie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (specjalne foteliki samochodowe, pasy i inne oprzyrządowanie) oraz zakupu wózka elektrycznego, skutera lub przystawki elektrycznej zadzwoń do nas lub napisz maila !

 

Do pobrania: