Dofinansowania

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA INDYWIDUALNE PRZEDMIOTY PIONIZUJĄCE, FOTELIKI DO SIEDZENIA I WÓZKI SPECJALNE INWALIDZKIE

PACJENT
|
LEKARZ RODZINNY (POZ)
skierowanie do specjalisty
|
SPECJALISTA
(ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, chirurg)
zlecenie na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze
Pobierz zlecenie
|
NFZ
(oddział wojewódzki lub punkt rejestracyjny)
Pacjent otrzymuje potwierdzenie wniosku
Lista Wojewódzkich NFZ
|
REALIZATOR
SKLEP MEDYCZNY
REHA-ORT s.c.
77-400 Złotów ul. Grudzińskich 8

wydaje produkt bezpłatnie

LUB

Pacjent dokonuje dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną refundowaną a końcową ceną produktu.

Istnieje możliwość dofinansowania tej różnicy przez PCPR. W tym celu pacjent musi uzyskać od realizatora fakturę na całkowitą wartość sprzętu z wyszczególnieniem kwoty refundowanej NFZ.

Jeżeli Pacjent nie może odebrać produktu osobiście może upoważnić do odbioru dowolną osobę wypełniając upoważnienie.

DOFINANSOWANIE NFZ

Jak uzyskać dofinansowanie NFZ?

 1. Udaj się do lekarza rodzinnego po skierowanie do lekarza specjalisty (ortopeda, neurolog, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji) . Lekarz specjalista wystawia zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

  Uwaga!!! Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ( np. pieluchomajtki, materac i poduszka przeciwodleżynowa, kule, balkoniki, laski, oraz produkty zaopatrzenia urologicznego a także stomijnego). Natomiast na wózek inwalidzki oraz inne przedmioty ortopedyczne zlecenie wystawia lekarz specjalista.

 2. Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ (Jeśli nie wiesz gdzie potwierdzić zlecenie, to skontaktuj się z naszym Sklepem Medycznym Reha-Ort).
 3. Przyjdź do naszego Sklepu Medycznego Reha-Ort, zrealizuj zlecenie lub staraj się o zwiększenie środków na zlecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.

DOFINANSOWANIA PCPR / MOPS

Jeśli Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ powinieneś zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u lub MOPS-u?

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już przyznany przez NFZ, pacjent może się starać się o refundacje z tej placówki. Uwaga!!! W niektórych województwach wymagane jest aby to pacjent uiścił najpierw swój wkład własny a następnie PCPR po przyznaniu refundacji zwraca te kwotę pacjentowi. Instytucje te mogą dofinansować do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

Przykładowe limity na sprzęt rehabilitacyjny:
NFZ = limit 100%
PCPR = 150% limitu NFZ

 1. Wózki inwalidzkie
  1. standardowy – NFZ 800 zł + PCPR 1200 zł razem = 2000 zł (raz na 5 lat)
  2. wózek aluminiowy na szybkozłączach – NFZ 1500 zł + PCPR 2250 zł razem = 3750 zł (raz na 5 lat)
  3. wózek specjalny oraz dla dzieci z MPD- NFZ. 1800 zł + PCPR 2700 zł razem = 4500 zł (raz na 3 lata)
 2. Indywidualny przedmiot pionizujący
  1. Indywidualny przedmiot pionizujący- NFZ 3000 zł + PCPR 4500 zł razem = 7500 zł ( raz na 4 lata )
 3. Foteliki REHABILITACYJNE
  1. NFZ. 700 zł + PCPR 1050 zł razem = 1750 zł (raz na 3 lata)

Aby otrzymać dofinansowanie PCPR/MOPS należy wypełnić wniosek złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 1. Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
 2. Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
 3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 6. Numer NIP.

DOFINANSOWANIE PFRON

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu rehabilitacyjnego. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego. Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I BARIER TECHNICZNYCH

Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np.: łóżka rehabilitacyjnego, schodołazu, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, ramp do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 2. Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 3. Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 4. Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

UWAGA!! Zdarzają się sytuacje, że dany przedmiot ortopedyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego przestaje spełniać swoją funkcję. Przypadki takie mogą dotyczyć np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym przedmiotem ortopedycznym, gdyż wyczerpały się możliwości regulacji, jak również osób dorosłych, u których nastąpiły takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia. W opisanej sytuacji lekarz może wypełnić nowe zlecenie pomimo, że nie upłynął jeszcze okres użytkowania danego przedmiotu ortopedycznego- w tym przypadku wózka inwalidzkiego. Konieczne jest jednak uzasadnienie na zleceniu przez lekarza zlecającego  przyznania po raz kolejny wózka zmianą w stanie fizycznym pani dziecka. Takie zlecenia są potwierdzane przez oddział NFZ po weryfikacji przez komisję lekarską powołaną przez MOW NFZ. Przedterminowe zaopatrzenie nie przysługuje w odniesieniu do środków pomocniczych!